Download Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română PDF

Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română
Name: Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română
Pages: 753
Year: 2007
Language: English
File Size: 2.27 MB
Downloads: 0
Page 2

66 1) n traducere "Sura Vacii". Era printre fiii lui Israel un b rbat sterp, care n a avut parte de copii, dar avea mult avere. Fiul fratelui s u, care i era mo tenitor, l a ucis, iar noaptea l a c rat i l a l sat n fa a u ii unui b rbat dintre ei. Apoi i a nvinov it pe ei de moartea lui, nc t s au repezit la arme i s au n pustit unii asupra altora. Dar cei n elep i dintre ei au zis: de ce ne m cel rim unii pe al ii, c nd Trimisul lui Allah se afl printre noi? i au venit ei la Moise i i au spus ce se nt mplase. Atunci el le a zis: Allah v porunce te s njunghia i o vac ! i dac nu s ar fi mpotrivit, s ar fi mul umit ei cu prima vac ce le a ie it n cale, ns ei s au ar tat ne ndupleca i i atunci s a ar tat i Allah aspru cu ei, p n ce au ajuns la vaca ce li s a poruncit s o sacrifice. i au g sit o pe ea la un om care nu mai avea alt vac n afara ei. Dar el le a zis: Jur pe Allah, c nu m lipsesc de ea dec t dac mi da i at ta aur c t ncape n pielea ei. Au cump rat o cu at ta aur c t a nc put n pielea ei i au njunghiat o. Apoi l au lovit (pe cel mort) cu o bucat din ea i el a nviat. i l au ntrebat atunci: Cine te a omor t? Iar el a r spuns: Acesta! i a ar tat spre fiul fratelui s u, iar apoi a c zut mort. i nu s a dat nimic din averea lui i nu a devenit mo tenitor vreun uciga . 2) "Alif, Lam, Mim" trei litere (muqatta'at) cu care a nceput pentru a atrage luarea aminte a ascult torului la cuvintele care vor urma dup ele. Unii exege i au fost nclina i s cread c s a f cut uz de ele n chip de provocare adresat arabilor de a aduce alte vorbe asem n toare Coranului, alc tuite din aceste trei litere. Un grup de exege i s a oprit la ele, zic nd: "Numai Allah tie ce a inten ionat cu ele". 3) Cartea este deseori folosit cu sensul de Coran. 4) Profetului Muhammed. 5) Sunt avu i n vedere ipocri ii. 2 SURAT AL BAQARA (1) (Medinit ; 286 versete) n numele lui Allah Cel Milostiv, ndur tor 1. Alif, Lam, Mim (2) . 2. Aceasta este Cartea (3) , cea f r ndoial ; Ea este C l uz pentru cei smeri i, 3. Care cred n cele nev zute i plinesc Rug ciunea i din ceea ce le am d ruit fac milostenie. 4. i care cred n ceea ce i a fost pogor t ie (4) i n ceea ce a fost pogor t naintea ta i n Via a de Apoi ei se ncred. 5. Aceia sunt c l uzi i de Domnul lor i aceia sunt izb nditori. 6. Pentru cei care nu cred e totuna de i previi sau nu i previi; ei nu cred (5) . 2 SURAT AL BAQARA


Page 3

67 6) Crezul reprezint convingerea n existen a lui Allah i n profe ia lui Muhammed (Pacea fie asupra lui) iar faptele s oglindeasc acest crez. 7) Boala este ndoiala n ceea ce prive te Islamul i ezitarea n mbr i area lui. 8) "Pro tii" adic ignoran ii, cei care au o capacitate redus de a discerne ntre ceea ce este d un tor i 184.46ceea ce este folositor. 9) Vom p stra cuv ntul de origine arab eitan, intrat n limba rom n veche, evit nd, deliberat, folosirea vreunuia dintre numeroasele sale sinonime de alte origini. Aici " eitanii lor" pot s nsemne "c peteniile lor", dar i "semenii lor ntru r u". 10) Raportul singular plural: cineva aprinde focul pentru o singur persoan , iar lumina se revars asupra tuturor. 7. Allah a z vor t inimile lor i urechile lor, iar peste ochii lor s a a ternut o n fram . i ei vor avea chin mare. 8. Printre oameni sunt unii care spun: "Noi credem (6) n Allah i n Ziua de Apoi", n vreme ce ei, de fapt, nu cred. 9. Ei ncearc s i n ele pe Allah precum i pe cei care au crezut, dar nu se n al dec t pe ei n i i, f r a i da seama. 10. n inimile lor este o boal (7) , iar Allah le va spori boala i vor avea ei parte de chinuri dureroase pentru ceea ce au min it. 11. Dac li se spune lor: "Nu face i stric ciune pe p m nt!", ei zic: "Noi, doar , suntem f c tori de bine". 12. ns ei sunt cei f c tori de stric ciune, dar nu i dau seama. 13. Iar dac li se spune lor: "Crede i, a a cum au crezut oamenii!", ei zic: "S credem precum au crezut cei f r de minte?". De bun seam ei sunt cei f r de minte (8) , dar nu o tiu! 14. Iar dac se nt lnesc cu cei care au crezut, zic ei: "Noi credem", dar c nd r m n numai cu eitanii (9) lor, zic ei: "Noi suntem cu voi, ne batem numai joc". 15. Allah i bate joc de ei i i p suie te n f r delegea lor i ei r t cesc n ne tire. 16. Aceia sunt cei care au schimbat calea cea dreapt cu r t cirea, dar nego ul lor nu le a adus c tig i ei nu au fost bine c l uzi i. 17. Starea lor este ca pilda aceluia care a aprins un foc i c nd a luminat ceea ce se afla mprejurul lui, le a luat Allah lumina lor (10) i i a l sat n ntunecimi i nu mai z resc nimic. 2 SURAT AL BAQARA


Page 4

68 11) i au nfundat singuri intr rile spre con tiin i spre sim irea sufletelor lor i au vrut s nu aud Islamul sau s vin n nt mpinarea lui, dup ce l au acceptat, iar dup aceea l au abandonat prin ipocrizia lor. 12) Un loc potrivit pentru statornicire i odihn , preg tit pentru via a omului i a celorlalte f pturi. 13) Bine cl dit i legat, dup o r nduial precis . 14) Nu adora i vreun om sau lucru precum Allah, c ci prin aceasta i face i asocia i. 15) Asemenea surelor Coranului. 16) Adic sprijinitorii i adep ii vo tri care crede i c v pot ajuta s face i o singur sur asem n toare cu cele ale Coranului. 17) Asem n toare prin miros, gust i culoare. 2 SURAT AL BAQARA 18. Surzi, mu i, orbi sunt ei i nu se ntorc. (11) 19. Sau ca o ploaie ce se pr vale din cer, cu bezn , tunet i fulger. i v r ei degetele n urechi din pricina tr snetelor, de frica mor ii; Allah i mpresoar pe necredincio i. 20. Fulgerul aproape c le r pe te v zul. De fiecare dat c nd el le face lumin , nainteaz , dar c nd se las bezna, ei se opresc. Iar dac ar vrea, Allah le ar r pi auzul i v zul, c ci Allah este peste toate cu putere. 21. O, voi oameni, sl vi i L pe Domnul vostru, care v a f cut pe voi i pe cei de dinaintea voastr . Ca s ave i fric . 22. cel care v a f cut vou p m ntul un covor (12) i cerul o zidire (13) i a pogor t din cer ap i a scos prin ea, din roade, hran pentru voi. De vreme ce voi ti i , nu i face i lui Allah semeni! (14) 23. Iar dac v ndoi i de cele pe care le am pogor t Robului Nostru , aduce i o Sur asemenea lui (15) i chema i martorii vo tri cei afar de Allah (16) , dac sunte i sinceri! 24. i dac nu o face i i nu o ve i face! atunci feri i v de Focul care mistuie oamenii i pietrele, preg tit pentru necredincio i! 25. Deci veste te celor care cred i plinesc fapte bune c ei vor avea gr dini pe sub care curg p raie! De c te ori vor primi din ele un rod, ca hran , vor zice: "Acestea sunt cele care le am primit i mai nainte!", c ci li s au dat asem n toare (17) cu ele. i ei vor avea n ele so ii curate i n ele vecinic vor fi s l luitori.


Page 5

69 18) Allah socote te c nimic nu este prea mic pentru a fi dat ca pild oame nilor. Acest verset a fost revelat dup ce evreii au r s de parabolele cu mu tele i p ianjenul, adresate politei tilor, pe motiv c n ar sem na cu vorbele lui Allah. 19) Nelegiuit are n vedere pe cel care a ie it din supunerea lui Allah. 20) Cum ar fi rela iile dintre rude, apropierea dintre dreptcredincio i sau p r sirea poruncilor lui Allah. 21) Allah se adreseaz de aici nainte Profetului Muhammed. 22) Cuv ntul arab khalifa are mai multe sensuri, cele mai uzuale fiind: " nlo cuitor, succesor"; aici, mputernicit cu autoritatea de a guverna dup legile divine. 2 SURAT AL BAQARA 26. Allah nu se sfiie te s dea ca pild un n ar sau ceva deasupra lui (18) . Cei care au crezut tiu c este adev rul de la Domnul lor. C t despre cei care nu cred, ei spun: "Ce a vrut Allah cu aceast pild ?". Prin ea, pre mul i i r t ce te i prin ea, pre mul i i c l uze te, dar nu i r t ce te dec t numai pe cei nelegiui i (19) , 27. Aceia care rup leg m ntul cu Allah, dup ncheierea lui i desp r esc ceea ce Allah a poruncit s fie mpreun (20) i fac stric ciune pe p m nt, aceia sunt pierz tori. 28. Cum de nu crede i n Allah? Doar a i fost f r via i El v a dat via , apoi v va face s v s v r i i, apoi v va nvia, apoi la El v ve i ntoarce. 29. El este Acela care a creat pentru voi toate c te sunt pe p m nt, apoi S a n l at n cer i a tocmit cele apte ceruri i El este Atoate tiutor . 30. i c nd St p nul t u (21) le a zis ngerilor: "Voi s pun pe p m nt un nlocuitor (22) ", i au r spuns: "S pui pe cineva care s fac stric ciune pe el i s pricinuiasc v rsare de s nge, c nd noi ie i aducem slav i pe Tine Te vener m cu sfin enie?". i a zis: "Eu tiu ceea ce voi nu ti i". 31. i l a nv at pe Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le a ar tat ngerilor i le a zis: "Vesti i Mi Mie numele acestora, dac voi sunte i ntru dreptate!". 32. I au r spuns ei: "M rire ie! Nu avem tire dec t de ceea ce Tu ne ai nv at, c ci Tu e ti Atoate tiutor n elept" .


Page 6

70 23) Aici se folose te cu sensul de " nchinare", o form de respect pentru crea ia lui Allah. 24) Nume propriu al diavolului, conduc torul lor, unul dintre djinni. 25) Vezi nota nr. 1 din introducere. 26) Din pomul oprit. 27) Voi lui eitan (Diavolului) i el vou . 28) Cuvinte de inspira ie, rugi cu care s L invoce pentru a l ierta. 29) Dar n continuare se adreseaz celor doi i lui eitan, folosind expresia de plural "cobor i". 30) Un trimis al meu pentru a v transmite credin a n Allah i a v c l uzi pe calea vie ii preacinstite. 31) n sensul c ve i avea parte de buna r splat . ncep nd cu acest verset i termin nd cu versetul 142, se face referire la fiii lui Israel. Coranul cel nobil vor 2 SURAT AL BAQARA 33. i i a zis El: "O, Adam, veste te le numele lor!" i dup ce le a vestit numele lor, le a zis: "Nu v am spus c Eu le tiu pe cele tainice din ceruri i de pe p m nt, dup cum tiu ceea ce dezv lui i i ceea ce ascunde i?" 34. i atunci c nd am spus ngerilor: "Prosterna i v dinaintea lui Adam (23) !" i s au prosternat ei, n afar de Iblis (24) , care nu a voit, ci s a seme it i a r mas printre cei necredincio i. 35. i zis am Noi (25) : "O, Adam, s l luie te tu mpreun cu soa a ta n aceast gr din ! M nca i din ea pe ndestulate, ori de unde voi i, dar s nu v apropia i de acest pom, pentru ca s nu fi i dintre cei nedrep i!" 36. eitan i a ademenit din el (26) i i a scos pe ei de unde se aflau. i le am zis lor: "Cobor i i du mani v ve i fi unul altuia (27) ! i ve i avea pe p m nt un s la i cele trebuincioase p n la un timp!" 37. Adam a primit de la Domnul s u cuvinte (28) i l a iertat, c ci El este Iert tor, ndur tor . 38. Am zis: "Cobor i cu to ii (29) i c nd va veni pentru voi de la mine o C l uzire (30) , cei care vor urma C l uzirea Mea nu vor avea a se teme i nici nu se vor ntrista. 39. Iar aceia care nu cred i iau semnele Noastre drept minciuni, aceia fi vor p rta ii Focului i n el ve nic se vor afla". 40. O, voi fii ai lui Israel, aduce i v aminte de binele ce v am f cut i ine i v leg m ntul f cut Mie i Mi voi ine leg m ntul f cut vou (31) i de Mine teme i v ;


Page 7

71 2 SURAT AL BAQARA 41. Crede i n ceea ce v am pogor t (32) , nt rind ceea ce voi ave i i nu fi i primii care nu cred n el i nu vinde i semnele mele pentru un pre mic i fa de Mine fi i cu fric ! 42. i nu mbr ca i adev rul cu minciuna i nu ascunde i adev rul, c nd voi l ti i! (33) 43. Plini i rug ciunea, da i Dania i prosterna i v laolalt cu cei care se pleac (34) ! 44. Porunci i oamenilor evlavia i uita i de voi n iv , cu toate c voi citi i Scriptura (35) ? Voi nu pricepe i?! (36) 45. C uta i liman n r bdare i n Rug ciune ! ea este anevoioas , ns nu pentru cei care cred, 46. Care cred c l vor nt lni pe Domnul lor i c la El se vor ntoarce. 47. O, voi, fii ai lui Israel, aduce i v aminte de binele ce v am f cut i c Eu v am preferat lumilor. (37) 48. i fi i cu fric de o Zi n care nu va putea face un suflet pentru alt suflet nimic i nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de la el schimb i nici c vor putea fi ele ajutate! be te pe larg despre ei, adic pe parcursul aproape a unei p r i (juz') ntregi. Allah Prea naltul, dup ce i a chemat pe oameni la adorarea Sa i numai a Sa , dup ce le a adus oamenilor dovezile limpezi ale unicit ii i existen ei Sale i dup ce le a amintit de harul pe care l a rev rsat asupra str mo ului lor Adam, i a chemat pe fiii lui Israel, adic pe evrei, n mod special, s dea crezare ultimului dintre profe i i mesajului pe care l a adus de la Allah, pentru c acesta este scris i n Tora lor. El li se adreseaz n diverse moduri: o dat i cheam cu bl nde e, alt dat i amenin i i nsp im nt , o dat le reaminte te de binefacerile pe care le a rev rsat asupra lor i a p rin ilor lor, alt dat aduce argumente i repro uri. 32) n Coran. 33) Aluzie la faptul c iudeii au ascuns calit ile Profetului Muhammed la care s a referit i Tora. 34) Adic ruga i v mpreun cu credincio ii care se roag . S a folosit plec ciunea n locul rug ciunii pentru a eviden ia obligativitatea ei din timpul rug ciunii. 35) Tora. 36) Acest verset a fost revelat cu referire la unii n elep i evrei, care le spuneau apropia ilor lor care au mbr i at Islamul: urma i religia lui Muhammed, c ci ea reprezint Adev rul! ns ei le porunceau celorlal i oameni s cread , f r ca ei s fac acest lucru. 37) "V am ales naintea lumilor": Am f cut din voi, prin trimiterea profe ilor vou i prin mplinirea de c tre voi a mesajului lor, cel mai onorat dintre neamurile timpului nostru.


Page 8

72 38) n limba arab Musa. 39) S i pogoare Allah Tora. 40) Care arat calea adev rului, deosebind o de calea r t cirii (Tora), n arab Al Furqan, care este, n alte contexte, i unul dintre numele Coranului. 41) Iertarea lui Dumnezeu pentru ei era porunca de a se ucide ntre ei, dar Domnului i s a f cut mil i i a iertat i de la aceast porunc . 42) Al Quds (unul din numele arabe ale ora ului Ierusalim) sau Ariha (numele arab al ora ului Ierihon). 2 SURAT AL BAQARA 49. Noi v am izb vit de neamul lui Faraon, care v supunea la rele chinuri, junghiindu i pe fiii vo tri i cru nd via a doar muierilor voastre! n aceasta fost a mare ncercare de la Domnul vostru. 50. i despicat am pentru voi marea i v am m ntuit i am necat neamul lui Faraon, pe c nd voi privea i. 51. i Ne am n eles cu Moise (38) pentru patruzeci de nop i (39) , iar voi a i ales vi elul , n lipsa lui i a i fost voi nelegiui i. 52. V am iertat vou dup aceea, n d jduind c ve i fi mul umitori. 53. i datu i am lui Moise Scriptura, Cartea Doveditoare (40) , n d jduind c ve i fi c l uzi i. 54. i zis a Moise atunci neamului s u: "O, neam al meu, a i fost nedrep i cu voi n iv prin adorarea vi elului. Deci cere i iertare Creatorului vostru i r pune i v unii pe al ii (41) . Aceasta este mai bine pentru voi la F c torul vostru. Dar El v a iertat, c ci El este cel Iert tor, ndur tor . 55. i c nd a i zis voi: "O, Moise! Nu te vom crede p n nu L vom vedea pe Allah deslu it. i tr snetul s a ab tut asupra voastr , n vreme ce voi privea i. 56. Apoi v am nviat, dup ce a i murit, n d jduind c ve i fi mul u mitori. 57. i am f cut s v umbreasc nori i am pogor t peste voi mana i prepeli e. "M nca i din bun t ile pe care vi le am d ruit!". Iar ei nu au fost nedrep i cu Noi, ci fa de ei n i i au fost nedrep i. 58. i zis am Noi: "Intra i n aceast cetate (42) i m nca i din ei oriunde ve i voi, p n v ve i s tura. Intra i pe poart cu sme renie, spun nd: " ndurare!", iar Noi vom ierta p catele voastre i i vom spori pe cei care fac bine".


Page 9

73 43) Au existat dou comunit i cu nume asem n toare: o comunitate ai c rei supravie uitori (circa 2000 de suflete) tr iesc i n prezent n Irak, cunoscu i sub numele de cre tini de Sf ntul Ioan, i o comunitate care a locuit n Yemen cu c teva sute de ani nainte de Christos i a avut un rol important n istoria timpurie a Arabiei. 44) Muntele At Tur din Sinai. 45) Ziua de s mb t , statornicit ca zi nelucr toare la evrei. Nerespectarea ei se pedepse te cu moartea. (Cf. Biblia, Exodul; 31:14) Probabil c aici este vorba de obiceiul unei comunit i de pescari de pe litoral care au continuat s ncalce aceast porunc i au fost pedepsi i, fiind preschimba i n maimu e. 2 SURAT AL BAQARA 59. Dar au schimbat cei nedrep i cuv ntul cu un altul dec t cel care li s a poruncit i am pogor t asupra celor care au fost nedrep i, pedeaps din cer, pentru c ei au fost nelegiui i. 60. i c nd Moise a cerut ap pentru neamul s u, i am zis: "Love te cu toiagul t u st nca!" i au nit din ea dou sprezece izvoare. i a cunoscut fiecare semin ie locul s u de b ut. "M nca i i be i din darul lui Allah i nu face i r u pe p m nt fiind stric tori!" 61. i c nd a i spus voi: "O, Moise! Nu vom putea ndura un singur soi de bucate! Roag te pentru noi la Domnul t u s scoat pentru noi din ceea ce d la iveal p m ntul, din legumele lui: castrave i, usturoi, linte i ceap !", a zis el: "Voi i a schimba cu ceea ce este mai r u ceea ce este mai bun? Cobor i ntr un alt ora , unde ve i g si ceea ce a i cerut!" i a c zut asupra lor umilin i s r cie i s au ntors nso i i de m nia lui Allah. i aceasta pentru c ei nu au crezut n semnele lui Allah, pentru c i au ucis pe profe i pe nedrept; aceasta pentru c ei s au r sculat i au c lcat r nduielile. 62. Cei care au crezut n , precum i aceia dintre cei care s au iudaizat, dintre cre tinii i sabeenii (43) care au crezut n Allah i n Ziua de Apoi i au f cut bine, vor avea r splata lor de la Domnul lor. Ei n au a se teme i nici nu se vor m hni. 63. i am ncheiat leg m ntul cu voi i am n l at asupra voastr Muntele (44) . " ine i ceea ce v am dat cu t rie i aminti i v ceea ce este ntr aceea! Poate ve i fi cu fric !" 64. Apoi v a i ndep rtat, dup aceea, i de n ar fi fost harul lui Allah asupra voastr i ndurarea Lui, a i fi fost printre cei pierdu i. 65. Voi ti i ce au p it aceia dintre voi care au nesocotit Sabatul (45) i le am zis lor: "S fi i maimu e dispre uite!"


Page 10

74 46) Era printre fiii lui Israel un b rbat sterp, care n a avut parte de copii, dar avea mult avere. Fiul fratelui s u, care i era mo tenitor, l a ucis, iar noaptea l a c rat i l a l sat n fa a u ii unui b rbat dintre ei. Apoi i a nvinov it pe ei de moartea lui, nc t s au repezit la arme i s au n pustit unii asupra altora. Dar cei n elep i dintre ei au zis: de ce ne m cel rim unii pe al ii, c nd Trimisul lui Allah se afl printre noi? i au venit ei la Moise i i au spus ce se nt mplase. Atunci el le a zis: Allah v porunce te s njunghia i o vac ! 47) Aceasta este o pild pentru puterea lui Allah de a i readuce la via pe to i mor ii n Ziua Judec ii. 2 SURAT AL BAQARA 66. i i am f cut pild pentru cei din vremea lor i pentru cei de dup ei, ndemnare pentru cei cu fric . 67. i Moise a zis neamului s u: "Allah v porunce te s junghia i o vac !" (46) i au r spuns ei: "Ne iei n der dere?" Iar el le a r spuns: "S m fereasc Allah s fiu dintre cei ne tiutori!" 68. Au zis: "Roag te pentru noi Domnului t u s ne arate limpede cum s fie!". El a r spuns: "Iat , El zice ca ea s fie o vac nici prea b tr n , nici prea t n r , ci de v rst mijlocie, ntre acestea. i acum face i ce vi se porunce te!" 69. Au zis: "Roag te pentru noi Domnului t u s ne arate limpede culoarea ei!" A r spuns: "Iat , El zice s fie o vac de culoare galben str lucitor, s plac privitorilor". 70. Au zis: "Roag te pentru noi Domnului t u s ne arate care s fie ea, c ci vacile sunt la fel n ochii no tri, dar noi, dac va voi Allah, vom fi bine ndrepta i!" 71. A zis: "Iat , El zice s fie o vac nu sl bit , ce ar p m ntul i adap sem n turile, ci s n toas , f r nici o pat pe ea". Au zis: "Acum ai adus adev rul!" i au junghiat o, dar pu in a lipsit s nu o fac . 72. a i omor t un suflet i v a i nvinuit unii pe al ii asupra lui. ns Allah va scoate la iveal ceea ce voi ine i ascuns! 73. i Noi am zis: "Lovi i l pe el cu o bucat din ea!" i a a , Allah i va readuce la via pe cei mor i (47) i v arat semnele Sale. Poate astfel o s pricepe i.


Tags: Download Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română PDF, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română free pdf download, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română Pdf online download, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română 2007 download, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română.pdf, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română read online.
About | Contact | DMCA | Terms | Privacy | Mobile Specifications
Copyright 2021 FilePdf